The fugue book és una obra literària digital d’Anton Ferret, publicada l’any 2008, que converteix el lector en autor i protagonista del mateix relat que està llegint i el seus amics a la vida real en personatges de ficció. Uns i altres l’assetgen obsessivament en una trama adés violenta, adés sensual: amb crims, enveges (incloent-hi les literàries), falses atribucions d’autoria i agres disputes en fòrums i xarxes socials. Escapant-se d’ell mateix, el lector experimenta la solitud i l’erosió del jo en l’era digital.

Escrita coincidint amb l’eclosió de Facebook, The fugue book constitueix una proposta narrativa que s’inspira en la literatura d’heterònims (Pessoa, Torrente Ballester, Cortázar). Tècnicament es basa en la idea de remescla o “mashup” i integra elements tan diversos com les API de Facebook, aplicacions en llenguatges PHP i Javascript, correus electrònics automàtics, autogeneració de PDF o síntesi de veu, sempre amb la paraula com a eix vertebrador. Va obtenir la Menció Vicent Ferrer del premi Ciutat de Vinaròs.

A causa de l’obsolescència de la tecnologia Flash i la major contenció de Facebook en el maneig de dades personals, actualment no és accessible. En podeu fer un tast en aquest vídeo.